banner_subpage.png

6 lutego w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń klasy 2Ta2 – Wojciech  Głogowski, który w roku szkolnym 2018/2019 otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując  najwyższą w szkole średnią ocen. Zaszczytny dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów wręczyli Wojtkowi – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

                                                Naszemu stypendyście gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!